मंगळवार, १ डिसेंबर, २००९

जशि धोब्याची मऊ इस्तरी - बा.सी.मर्ढेकर

(कविवर्य बा. सी. मर्ढेकर यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्ताने)

जशि धोब्याची मऊ इस्तरी
तलम फिरावी सुतावरूनी
फाल्गुनातली चन्द्रकोर तशि
मलिन मनाच्या धाग्यांवरुनी

शिणेल धोबी यदाकदाचित,
पडेल खाली चन्द्रकोर अन्
सुरकुतलेल्या मनोवृत्तिंना
पुनश्च कोठे भट्टी भगवन्

२ टिप्पण्या:

C म्हणाले...

जशि धोब्याची मऊ इस्तरी जसा न्हाव्याचा तीक्ष्ण वस्तरा

जशि धोब्याची मऊ इस्तरी जसा न्हाव्याचा तीक्ष्ण वस्तरा
तलम फिरावी सुतावरूनी जलद फिरावा वदनावरूनी
फाल्गुनातली चन्द्रकोर तशि ग्रीष्मऋतूतला भास्कर तैसा
मलिन मनाच्या धाग्यांवरुनी मलिन मनाच्या श्मश्रूवरूनी

शिणेल धोबी यदाकदाचित, शिणेल न्हावी यदाकदाचित,
पडेल खाली चन्द्रकोर अन् पडेल खाली सहस्रांशू अन्
सुरकुतलेल्या मनोवृत्तिंना श्मश्रू-खुंटांसम मनोवृत्तिंना
पुनश्च कोठे भट्टी भगवन् पुनश्च कोठे श्मश्रू भगवन्

- बा. सी. मर्ढेकर

C म्हणाले...

जशि धोब्याची मऊ इस्तरी जसा न्हाव्याचा तीक्ष्ण वस्तरा
तलम फिरावी सुतावरूनी जलद फिरावा वदनावरूनी
फाल्गुनातली चन्द्रकोर तशि ग्रीष्मऋतूतला भास्कर तैसा
मलिन मनाच्या धाग्यांवरुनी मलिन मनाच्या श्मश्रूवरूनी

शिणेल धोबी यदाकदाचित, शिणेल न्हावी यदाकदाचित,
पडेल खाली चन्द्रकोर अन् पडेल खाली सहस्रांशू अन्
सुरकुतलेल्या मनोवृत्तिंना श्मश्रू-खुंटांसम मनोवृत्तिंना
पुनश्च कोठे भट्टी भगवन् पुनश्च कोठे श्मश्रू भगवन्