शुक्रवार, २६ मार्च, २०१०

सब घोडे बारा टक्के - विंदा करंदीकर

जितकी डोकी तितकी मते 
जितकी शिते तितकी भूते;
कोणी मवाळ कोणी जहाल 

कोणी लठ्ठ कोणी मठ्ठ
कोणी ढीले कोणी घट्ट; 

कोणी कच्चे कोणी पक्के
सब घोडे बारा टक्के!


गोड गोड जुन्या थापा 
(तुम्ही पेरा तुम्ही कापा)
जुन्या आशा नवा चंग 

जुनी स्वप्ने नवा भंग;
तुम्ही तरी काय करणार? 

आम्ही तरी काय करणार?
त्याच त्याच खड्ड्या मधे 

पुन्हा पुन्हा तोच पाय;
जुना माल नवे शिक्के 

सब घोडे बारा टक्के!


जिकडे सत्ता तिकडे पोळी 
जिकडे सत्य तिकडे गोळी;
(जिकडे टक्के तिकडे टोळी) 

ज्याचा पैसा त्याची सत्ता
पुन्हा पुन्हा हाच कित्ता; 

पुन्हा पुन्हा जुनाच वार
मंद घोडा जुना स्वार; 

याच्या लत्ता त्याचे बुक्के
सब घोडे बारा टक्के!


सब घोडे! चंदी कमी; 
कोण देईल त्यांची हमी?
डोक्यावरती छप्पर तरी; 

कोण देईल माझा हरी?
कोणी तरी देईन म्हणा 

मीच फसविन माझ्या मना!
भुकेपेक्षा भ्रम बरा; 

कोण खोटा कोण खरा?
कोणी तिर्ऱ्या कोणी छक्के; 

सब घोडे बारा टक्के!

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: