शनिवार, ५ मार्च, २०११

निळा - बा. भ. बोरकर

एक हिंवटीचा निळा, एक धुवटीचा निळा,
दूर डोंगरांचा एक जरा त्यांच्याहून निळा,
मोरपिसाच्या डोळ्याचा एक मखमाली निळा,
इंद्रनिळांतला एक गोड राजबिंड निळा,
विसावल्या सागराचा एक ओलसर निळा,
आकाशाच्या घुमटाचा एक गोलसर निळा...

असे नानागुणी निळे किती सांगू त्यांचे लळे?
ज्यांच्यामुळे नित्य नवे गडे तुझे माझे डोळे :
जेथे उगवे मावळे त्यांचा लावण्यसोहळा
असा कालिंदीच्या काठी एक इंदीवरनिळा :
होऊ आपणही निळ्या, करू त्याशी अंगसंग :
निळ्या झाल्या त्यांच्यासंगे रंग खेळतो श्रीरंग.

३ टिप्पण्या:

Unknown म्हणाले...

हिंवटी धुवटीचााा अर्थ कााय?

Unknown म्हणाले...

सागरा सारख निळ आकाशी निळा .

Shrinivas Varunjikar म्हणाले...

पांढरे धुतलेले कपडे वाळत टाकण्यापूर्वी ते निळ्या नावाच्या रसायन आतून बुडवून पुन्हा पाण्यातून काढून टाकले जात असत त्यामुळे साबणाचा पिवळसर रंग जाऊन एक निळसर पांढऱ्या कपड्यावर कसे त्याला धुवट निळा असे म्हटले जाते