बुधवार, २७ जून, २००७

डोळे भरून आले माझे असे कसे?

डोळे भरून आले माझे असे कसे?

पाऊस कोसळे हा अंधारले दिसे
डोळे भरून आले माझे असे कसे?

गेल्या बुडून वाटा गेली बुडून राने
झाले उदास गाणे माझे असे कसे?

या पावलांस लाटा ओढून खोल नेती
हे प्राण ओढ घेती माझे असे कसे?

कां सांग याद येते? एकान्त हा सभोती
हे सूर डोह होती माझे असे कसे?

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: