सोमवार, १८ डिसेंबर, २००६

मन -बहीणाबाई चौधरी

मन -----
मन वढाय वढाय
उभ्या पिकातल ढोर
किती हाकलं हाकलं
फिरी येते पिकावर

मन पाखरू पाखरू
त्याची काय सांगू मात
आता व्हत भुइवर
गेल गेल आभायात

मन लहरी लहरी
त्याले हाती धरे कोन
उंडारल उंडारल
जस वारा वाहादन

मन जह्यरी जह्यरी
याच न्यार रे तन्तर
आरे इचू साप बरा
त्याले उतारे मन्तर

मन एव्हड एव्हड
जस खसखसच दान
मन केवढ केवढ
आभायतबि मावेन

देवा आस कस मन
आस कस रे घडल
कुठे जागेपनी तुले
अस सपन पडल

३ टिप्पण्या:

vilas khade म्हणाले...

प्रचंड प्रतिभा!! माझा मानाचा मुजरा !!

Unknown म्हणाले...

खूप सुंदर

Unknown म्हणाले...

खूप सुंदर